Adam Toloczko
Michal Gogol
Jànis Àpsítis
Austris Stals
Katrīna Konošonoka
Kristīne Lūsiņa
Rokas Sinkevičius
Santa Džeriņa
Sigita Kokare-Grunte
Solvita Seržane