Joana Velosa Da Silva
Joana Velosa Da Silva
Kristiāns Vītols
Roberts Vītols
Meldra Vītola
Edvards Vītols
Greta Rinkevičienė
Lina Raulinavičienė
Vytautė Zovienė
Gintarė Šišlauskaitė