Miera Nesējs
Pavāriņi
8.a Klase
Dzīve Ir Balss
8.b Klase
5.b Klase
Špoģu Vidusskola
Špoģu Vidusskolas 5.b Klase
Livberzes Pagasts
Līvbērzes Bagasts