Augt, Spēcīgiem Tapt, Attīstīties!
Miers, Gaisma, Nogurums.
Dzivot Ar Smaidu!
Jauks Laiks Ar Daudziem Smaidīgiem Cilvēkiem Apkārt.
Armastus
Elu On Armastus.
Lai Nākamgad Būtu Pārstāvērta Vēl PlaŠĀk, Kā ŠOgad!
Tā Tik Uz PriekŠU! Lai Veicas :)
Elu Tuleb Elada Optimistlikult Edasi Minnes Ja Ikka Ette Vaadates Ja Alati Paremat Lootes
Saada Ise Hakkama Igas Olukorras Ja Tunda Elust Roomu.