Madona
Mēs Esam, Mēs Būsim
Nirvāna
Vidzeme
Viešura Ezers
Čiekuri
Veselību, Laimi Un Daudz Prieka!
Veselību, Laimi Un Daudz Prieka!
Dod, Dieviņ, Kalnā Kāpt Ne No Kalna Lejiņā; Dod, Dieviņ, Tram Dot Ne No Otra Mīļi Lūgt.
Būt Stipriem Garā Un Miesā, Ticībā Un Pārliecībā, Domās Un Vārdos, Un Darbos- Par Sevi, Par Tuvajiem, Par Latviju!