Laimīgam Būt Ir Relatīvs Jēdziens. Kurš To Apjautis, Reti Jūtas Gluži Nelaimīgs.
Brīvs Ir Vienīgi Tas, Kurš Zaudējis Visu, Kā Dēļ Ir Vērts Dzīvot
Piedošana Ir Vienīgais Dievišķais Spēks Cilvēkā.
Guna, Gunvaldis, Daina, Gunārs, Anta, Viesturs, Oskars
`Bērziņš Auga Trīs Lapām Saules Taka Maliņā: Pirmajā Saule Lēca, Otrajā Norietēja, Trešajā Lapiņā Laime Lēja Sudrabiņu.`
`Bērziņš Auga Trīs Lapām Saules Taka Maliņā: Pirmajā Saule Lēca, Otrajā Norietēja, Trešajā Lapiņā Laime Lēja Sudrabiņu.`
`Bērziņš Auga Trīs Lapām Saules Taka Maliņā: Pirmajā Saule Lēca, Otrajā Norietēja, Trešajā Lapiņā Laime Lēja Sudrabiņu.`
`Bērziņš Auga Trīs Lapām Saules Taka Maliņā: Pirmajā Saule Lēca, Otrajā Norietēja, Trešajā Lapiņā Laime Lēja Sudrabiņu.`
`Neguļam, Neguļam Jānīša Nakti, Līgo, Līgo! Lai Mana Tautiņa Veldrē Nekrīt Līgo Līgo!`
Laimīgam Būt Ir Relatīvs Jēdziens. Kurš To Apjautis, Reti Jūtas Gluži Nelaimīgs.